Saturday, October 21, 2017

malas adalah musuh terbesar Islam...babi betul tu orang yang tak mau kerja-keras!!!

No comments: